Internetdagarna 2022

care of https://internetdagarna.se/

I år har vi återigen deltagit i Internetdagarna, ett årligt evenemang som drivs av Internetstiftelsen som belyser nyckelpunkter i hur internet används i Sverige, vilka förändringar av det digitala klimatet som har uppstått under 2022 och vilka säkerhetsåtgärder som kan förväntas under 2023. I över två dagar satt vi och lyssnade på föreläsningar från fantastiska talare om det sociala medielandskapet och datasäkerhet. Detta är en åtgärd vi vidtar för att säkerställa att varje aspekt av vår verksamhet görs med omsorg och medvetenhet inom den digitala marknaden.