Språkliga betänkligheter

Idag tänkte vi prata om vikten av att kommunicera så att alla förstår, det är nämligen inte en självklarhet när det handlar om branschtermer, nya begrepp och det alltmer gränsöverskridande klimatet vi står i idag rent språkligt.

När du pratar med din kollega på jobbet, ja då är det inte helt obekant att använda sig av branschtermer och uttryck som alla invigda i sammanhanget förstår. Men om det kommer en utomstående, låt säga en kund till exempel, ja då är det extremt viktigt att det är tydligt, begripligt och förklarande utan att det blir överdrivet. Inte minst när du håller en pitch för en potentiell nykund till exempel.

Du ser, redan där sitter du kanske och tänker på baseboll när du hör ordet pitch, eller kanske ett kort golfslag på en golfbana? En pitch är olika saker för olika människor, men när vi säger pitch så menar vi egentligen: En presentation av en idé.

Vårt samhälle blir alltmer berikat av internationella språkliga influenser och det är inte ovanligt att engelska blandas med svenska, uppblandat med lite slang på det som krydda. Och det är naturligt då vi lever i en mer tillgänglig värld på många vis. Men tydligheten i kommunikation får inte glömmas bort.
Låt oss ta ett exempel till, vi pratar ofta om vikten av Brand awareness här på Mad, för dig som arbetar med marknadsföring är det en självklarhet och skulle vi fråga dig vad vi menar så skulle du snabbt svara: Varumärkeskännedom såklart. Men skulle vi fråga en snickare eller en läkare så är det inte en självklarhet.

Vi måste komma ihåg att det är inte tydligt för alla, även om termerna kommer fortare än sommaren så behöver vi komma ihåg att hålla det på en begriplig nivå från början för alla inblandade. Och även förtydliga att det är okej att fråga om något är oklart.

När du pratar med någon och när du ska kommunicera ett budskap gäller det att tänka på att hålla ett vårdat språk, att skriva eller prata så enkelt som möjligt – undvik krånglig meningsbyggnad och branschtermer, dela upp i stycken och gör det begripligt för invigda som oinvigda.
Behöver en term förklaras med två meningar extra, gör då det istället för att anta att personen du kommunicerar med vet vad du menar.

Det är inte helt lätt att sträcka upp handen och fråga vad ett ord innebär eller betyder, det anses kanske inte som helt legitimt i en värld som spinner fort fram mellan gränser av uttryck och som inte är anpassat för alla åldrar idag. Om det är en presentation du håller i, tydliggör från början att det är helt okej att stoppa och fråga om det är någonting som känns lite oklart, för det är lättare sagt än gjort att hålla sig till begripligheter ibland.

Så dagens budskap är till dig som till oss själva: anpassa språket, tonen och kommunikationen så att din publik förstår utan frågetecken och poängtera att det är okej att fråga!

Trevlig tisdag och njut av semlorna! 🍍